Taneční tábor pro děti s nervosvalovým onemocněním SMA

Velký DÍK patří všem DOBRODÁRCŮM přání: Nadace Naše dítě, Konto bariéry, Nadace Život dětem, Nadace Advokáti dětem a ostatním přispěvovatelům ...

na začátku července tým nadšených maminek a naprostých profesionálek ve svém oboru pro  malé i velké slečny se spinální  svalovou atrofií  uspořádaly krásný a nezapomenutelný zážitek letního tanečního tábora v nádherném prostředí Bílých Karpat v bezbariérovém centru Veronica Hostětín - https://hostetin.veronica.cz/

Tábor vedla maminka Maruška Vaněčková, která má taneční studio www.orianadance.cz  a za tímto účelem také potřebovala osobní asistenty z řad velmi šikovných a zodpovědných studentů Speciální pedagogiky UK Praha -  Ergoterapie, Fyzioterapie a případně studenty medicíny a ZSF Jihočeské univerzity a  Masarykovy  univerzity Brno. 

Studenti tuto letní aktivitu mají uznávanou jako praxi, ale vzhledem k tomu, že je to služba velmi náročná a 24 hodinová, zahrnuje veškerou pomoc při sebeobsluze, toaletě, hygieně, stravování a volnočasových aktivitách .

Video z tábora a poděkování: https://youtu.be/cdJwXVGG5HM

 

Rozpočet tanečního tábora:

 

rozpočet akce:   Kč  256 000,--

Účastníků:   13 dětí  / z toho 3 na DUPV/

Asistentů:  15 asistentů  - z toho 4 zdrav. sestry + 1  hlavní vedoucí + 1 odborný garant  praxe studentů

Celkem:  30 účastníků

Cena pro účastníka je Kč  5 000,--                                                                                  celkem  65 000,-Kč

Mzdové náklady:

Odměna pro asistenta  (11 OA)  je také 5 000,-Kč/osoba                                                celkem  55 000,-Kč

Dále budeme potřebovat zajistit a zaplatit také 4 zdravotní sestry z ARO  FN  

- vzhledem  k tomu, že se chtějí  účastnit také 3 slečny se SMA a neuropatií  na umělé plicní ventilaci. 

Odměna pro sestry 6000,-Kč/osoba                                                                                  celkem  24 000,- Kč

Odměna pro vedoucí a koordinátora  - odborného garanta praxe studentů  6 000,-Kč    celkem  12 000,- Kč

Ostatní náklady:

Náklady na ubytování a stravu potřebného personálu  17  osob – celkem                                    85 000,- Kč

Materiál na vyrábění a volnočasovou aktivitu tvoření                                                                      10 000,- Kč

Další případné výdaje  na drobné nákupy během pobytu                                                                 5 000,- Kč

- pokud se tyto výdaje nevyčerpají, použijí se na další pobyt nebo pro kompenzační pomůcky pro děti s SMA.