Sluníčko 4 roky - PŘÁNÍ: pobyt v lázních Klim therapy

Velké poděkování patří všem štědrým DOBRODÁRCŮM :)