Oprava specialně upraveného auta Pavlika z Kladna, který bojuje s nervosvalovým onemocněním

Velký dík patří všem štědrým DOBRODÁRCŮM, kteří se podíleli na splnění přání Pavlíka.