Klinické dny pro rodiny s dětmi s nervosvalovým onemocněním

Velký dík patří všem štědrým DOBRODÁRCŮM, kteří postupně přispěli.

Helena je zde pro rodiny s malými pacientami s nervosvalovým onemocněním. Mimojiné jim pomahá se zorientovat v ruzných oblastech podpory...

Společně proberou možnosti státní sociální podpory, pedagogické podpory-asistenta, možnosti využívání služeb domácí péče, kompenzační pomucky.

Poskytnu informace o nejrůznějších webových portálech – života bez bariér, Ligy vozíčkářů – doporučení na další sociálně právní poradenství a navazujících služeb v místě bydliště.

Důležitá je také podpora v rámci charitativních akcí a finanční podpory individuální a firemních dárců, Nadací atd..

A v neposlední řade při každé návštěvě má Helena dárky primo pro malé/velké pacienty, jejich sourozence či rodiče
Například:
Polohovací sady
Specialní bryle na čtení
Pomůcky pro dechová cvičení
Drobné dárečky pro radost