Kája 13 let - PŘÁNÍ: nový el. vozík

Velký DÍK patří všem štědrým DOBRODÁRCŮM: pan Ondřej Kulhánek s rodinou a společnost OVB Allfinanz a.s. a konkrétně Eva Dufková a Oldřich Beránek

"Chceme tímto srdečně poděkovat organizaci "Kouzelná přání" a všm štědrým "DOBRODÁRCŮM", za jejich rozhodnutí o finanční podpoře pro mého syna Karla Vaculíka.

Jsme moc vděční za tak velkorysou pomoc. Jak jsem již dříve zmínila, Kája si v posledních měsíčních prošel velmi náročným obdobím. V lednu byl na operaci skoliosy páteře a měsíc ležel ve fakultní nemocnici v Brně, následně další téměř 2 měsíce byl upoután na lůžko v domácím léčení. Jelikož absolvoval natolik náročnou operaci, navíc s velkými problémy, kdy dostal sepsi a zánět celého těla po operaci a následovala reoperace a čištění celé rány, je pro něj nyní nezbytné aby měl vozík včetně všeho příslušenství elektricky polohovatelného. Z toho také vyplývá natolik vysoký doplatek příslušenství k vozíku. Kája už se nemůže dočkat, až mu nový vozík přiveze firma Medicco a už bude moci zase řádit s kamarády a sourozenci. Jsme vděčni za Vaši vstřícnou pomoc a vždy si budeme vážit všech, kteří pomáhají a také těch, kteří v této oblasti pracují a dokáží pochopit tak složité životní situace postižených pacientů a také jejich blízkých.

Děkuji za celou naši velkou rodinu a přeji mnoho pracovních a hlavně životních úspěchu všem, kteří nám tolik pomohli. Děkujeme také za dřívější pomoc od Vás, například podporu na  koupi léku Ammonaps a v nedávné době brýle na čtení vleže, které Kája využíval při rekonvalescenci v nemocnici a také doma, polohovací sadu, která mu moc prospěla při polohování po operaci i dosud. Tyto pomocníky mu osobně přivezla do nemocnice paní Helena Kočová, která nám velmi pomohla hlavně psychicky při hospitalizaci.

Přejeme moc krásných dnů Karla Vaculíková, za syna Karla Vaculíka".