Hudební nástroje pro tábor SMA a kroužky pro děti s SMA

Píši zde i z pověření Helenko Kočové za náš tábor a také sdružení Taneční centrum OrianaDance Zlín, kde pracuji s dětmi na úrovni taneční. 
Každým rokem, teď to bude už šestý, organizuji spolu s paní Kočovou tábory pro holky a kluky se Spinální atrofií. Jsem zde jako programová vedoucí a denně se spolu s asistenty z řad nastávajících medikú, fyzioterapetů, spec pedagogů věnujeme dětem s mým programem.
Každoročně se kromě různých her, tanci na voziku, návštěv hradů a enviromentálních a zajímavých center a lokací snažím také o zážitkové programy, hudební, herecké. Kromě canisterapie dětem zajišťujeme také různé muzikoterapie na africké nástroje, nebo různé meditační mísy a jiné.Taková muzikoterapie nás na dvě dopoledne ( 2,5 h)a na dva turnusy vyjde nákladově cca na 10.000,-Kč. S tímto nástroje bohužel musíme vrátit a už k nim pak nemáme přístup. A to je pro děti, kterým práce s údernými, bicími a různými hrkacími a cinkacími nástroji zlepšuje nejen svalovou činnost, ale i náladu a sounáležitost a práci v kolektivu, prostě obrovská škoda. 
Jako umělecká vedoucí v OrianaDance už léta usiluji o někoho kdo by nám a našim dětem pomohl k nástrojům do takového dětského orchestru. A protože už roky tančíme a vystupujeme s Brazilskou sambou, velmi nás baví také rytmy a nástroje hudební formy Batucada orchestru. V cizině se tomuto věnují právě mladí lidé a je to moc zajímavá práce i spolu s tanečnicemi. Ty samozřejmě mohu zajistit  z naší taneční školy já.  
Bohužel takový orchestr je pouze v Praze a zamluvit si jejich kapelníka, je pro mne už dva roky nemožné z jeho časových důvodů a honorář by byl skoro roven našemu přání. Totiž nákupu takovýchto nástrojů. 
Vyslovuji tedy za OrianaDance a pro děti SMA přání.
Přejeme si  SOUPRAVU NÁSTROJŮ BATUCADA, kterou budeme pravidelně využívat. 
Mnohokrát děkujeme a budeme se moc těšit na zprávu od vás. Níže v příloze posílám fotky z muzikoterapií v minulých letech a také odkaz na soubor nástrojů.
 
 
speciální domluvená cena: 15.000,-
 
odkaz na nástroje: